موسیقی متن فیلم های دفاع مقدس

موسیقی فیلم ه دفاع مقدس

1. موسیقی متن فیلم های دفاع مقدس

ردیف

موضوع

پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

زمان 1 سیمرغ/تیتراژپایانی فیلم (جدید)   1,393 0:02:58 2 سیمرغ/تیتراژ کامل فیلم   1,698 0:02:36 3 سیمرغ   152 0:01:17 4 بوی پیراهن یوسف، قسمت اول   211 0:01:47 5 بوی پیراهن یوسف، قسمت دوم   338 0:02:52 6 خاک سرخ، قسمت اول   275 0:02:03 7 خاک سرخ، قسمت دوم   632 0:05:23 8 خداحافظ رفیق، قسمت اول   530 0:02:14 9 خداحافظ رفیق، قسمت دوم   755 0:03:12 10 اخراجی ها   922 0:00:58 11 یاد باد آن روزگاران ، یاد باد   557 0:02:21 12 دست های خالی   309 0:01:18 13 جبهه   1.08 0:02:22 14 اُفق   241 0:02:02 15 اگر آن گل من زدر آید    زغروب وطن سحر آید   209 0:01:44

 

2. موسیقی متن های دفاع مقدس (با پس زمینه صدای رزمندگان و صدای تیر و تفنگ)

ردیف

موضوع

پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

زمان 1 موسیقی زمینه دفاع مقدس _1   2,121 0:05:09 2 موسیقی زمینه دفاع مقدس _2   2,509 0:06:06 3 سفر به چذابه_1 /موسیقی زمینه دفاع مقدس   844 0:02:02 4 سفر به چذابه_2 / موسیقی زمینه دفاع مقدس   1,478 0:03:35 5 بوی پیراهن یوسف / موسیقی زمینه دفاع مقدس   1,243 0:03:01 6 از کرخه تا راین / موسیقی زمینه دفاع مقدس   2,094 0:05:06 7 روبان قرمز _1 / موسیقی زمینه دفاع مقدس   1,284 0:03:07 8 روبان قرمز _2 / موسیقی زمینه دفاع مقدس   484 0:01:10

 

3. موسیقی فیلم آژانس شیشه ای

ردیف

موضوع

پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

زمان 1 آهنگ 1   979 0:04:10 2 آهنگ 2   580 0:02:28 3 آهنگ 3   609 0:02:35 4 آهنگ 4   386 0:01:38 5 آهنگ 5   514 0:02:11 6 آهنگ 6   1,642 0:07:00 7 آهنگ 7   1,423 0:06:04 8 آهنگ 8   736 0:03:08 9 آهنگ 9   516 0:02:11 10 آهنگ 10   414 0:01:45 11 آهنگ 11   1,421 0:06:03 12 آهنگ 12   1,218 0:05:11 13 آهنگ 13   1,363 0:05:48 14 آهنگ 14   1,407 0:06:00 15 آهنگ 15   820 0:03:29 16 آهنگ 16   1,135 0:04:50 17 آهنگ 17   358 0:01:31 18 آهنگ 18   804 0:03:25 19 آهنگ 19   610 0:02:36

 

4. موسیقی فیلم از کرخه تا راین

ردیف

موضوع

پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

زمان 1 آهنگ 1   1,217 0:05:10 2 آهنگ 2   1,600 0:06:48 3 آهنگ 3   182 0:00:45 4 آهنگ 4   618 0:02:37 5 آهنگ 5   256 0:01:04 6 آهنگ 6   228 0:00:57 7 آهنگ 7   780 0:03:18 8 آهنگ 8   199 0:00:50 9 آهنگ 9   609 0:02:35 10 آهنگ 10   361 0:01:31 11 آهنگ 11   580 0:02:27 12 آهنگ 12   288 0:01:12 13 آهنگ 13   1,002 0:04:15 14 آهنگ 14   725 0:03:04 15 آهنگ 15   512 0:02:10 16 آهنگ 16   197 0:00:49 17 آهنگ 17   331 0:01:23 18 آهنگ 18  

/ 0 نظر / 396 بازدید