موسیقی متن فیلم های دفاع مقدس

موسیقی متن فیلم های دفاع مقدس

ردیف

موضوع

پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

زمان 1 سیمرغ/تیتراژپایانی فیلم (جدید)   1,393 0:02:58 2 سیمرغ/تیتراژ کامل فیلم   1,698 0:02:36 3 سیمرغ   152 0:01:17 4 بوی پیراهن یوسف، قسمت اول   211 0:01:47 5 بوی پیراهن یوسف، قسمت دوم   338 0:02:52 6 خاک سرخ، قسمت اول   275 0:02:03 7 خاک سرخ، قسمت دوم   632 0:05:23 8 خداحافظ رفیق، قسمت اول   530 0:02:14 9 خداحافظ رفیق، قسمت دوم   755 0:03:12 10 اخراجی ها   922 0:00:58 11 یاد باد آن روزگاران ، یاد باد   557 0:02:21 12 دست های خالی   309 0:01:18 13 جبهه   1.08 0:02:22 14 اُفق   241 0:02:02 15 اگر آن گل من زدر آید    زغروب وطن سحر آید   209 0:0

 

/ 0 نظر / 20 بازدید