خاطرات و عملیات

 
   خاطرات و عملیات های دفاع مقدس

نام : عملیات سوسنگرد
توضیحات :

نام : اسیر
توضیحات :
نام : کجا بروم
توضیحات :
نام : لودر
توضیحات :
نام : هفت سین
توضیحات :
نام : سخنرانی شهید سید مجتبی هاشمی
توضیحات :
نام : خاطرات شهید هاشمی
توضیحات :
نام : گفتگو با آقای صدوقی پیرامون شهید کاوه 2
توضیحات :
نام : گفتگو با آقای صدوقی پیرامون شهید کاوه 3
توضیحات :
نام : گفنکو با آقای صدوقی پیرامون شهید کاوه 1
توضیحات :
نام : شهید کشوری از زبان سردار سید تقی آقاسیان
توضیحات :

نام : شهید کشوری از زبان یکی از هم رزمان
توضیحات :

/ 0 نظر / 23 بازدید