مستند عملیات والفجر 8 - زرورقی

???³??

???³??

???³??

???³?????³??
???³?????³?????³??


کلیپ های دفاع مقدس

             مستند عملیات والفجر 8
پیش از عملیات، شب عملیات، عبور از اروند، آموزش

 

پیش از عملیات


 

مستند عملیات والفجر 8
پیش از عملیات، شب عملیات، عبور از اروند، آموزش

 

پیش از عملیات
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 والفجر 8 - 1 دانلود wmv 14,847
2 والفجر 8 - 2 دانلود wmv 14,929
3 والفجر 8 - 3 دانلود wmv 13,884
شب عملیات
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 شب وداع - 1 دانلود wmv 13,902
2 شب وداع - 2 دانلود wmv 13,925
3 شب وداع - 3 دانلود wmv 13,895
عبور از اروند رود
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 عبور - 1 دانلود wmv 15,892
2 عبور - 2 دانلود wmv 16,913
3 عبور - 3 دانلود wmv 16,895
4 عبور - 4 دانلود wmv 15,899
آموزش
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 آموزش - 1 دانلود wmv 11,926
2 آموزش - 2 دانلود wmv 9,947
3 آموزش - 3 دانلود wmv 11,958


تاريخ : ۱۳٩٢/۸/۱٢ | ٧:۱۸ ‎ب.ظ | نويسنده : احمد گری