نمایشگاه صنایع دستی گنبد کاووس - زرورقی

???³??

???³??

???³??

???³?????³??
???³?????³?????³??


لباس محلی ترکمن صحرا

چاروود، کوی نک، چارقد


دویه دیزلیق

بؤروک

قاتلاما

قاتلاما، تاتار چوروک، بیشمهتاريخ : ۱۳٩٢/۸/۱٠ | ٦:۳۳ ‎ب.ظ | نويسنده : احمد گری